הרשמה לכנס השקת ענף אגירת אנרגיה יום ד' 7.6

ההשתתפות לחברי איגוד/עמיתים בלבד !
אם אינכם חברים מן המניין/עמיתים תוכלו לפנות לאישור מוקדם:

saar@greenrg.org.il

יש לרשום כל מגיע בנפרד
63287158_0
Powered by ActiveTrail